Zgłoszenie Atrakcji

Zakończono zbieranie punktów programu

Informacje na temat gratyfikacji dla prowadzących znajdują się w punkcie 5 ogólnego regulaminu konwentu.


<!– Propozycje atrakcji należy zgłaszać mailowo według poniższego wzoru poprzez dostępny formularz. –>