Zgłoszenie Atrakcji

Zgłoszenie a następuje poprzez wysłanie na maila (asucon.atrakcje@gmail.com )
następujących informacji:
1. Imię, nazwisko i ksywka prowadzącego:
2. Email:
3. Numer telefonu:
4. Typ: panel/prelekcja , konkurs, warsztaty, inne (jakie?):
5. Temat:
6. Czas trwania:
7. Preferowane godziny:
8. Czy bierzesz udział w Konkursie Cosplay?: TAK lub NIE
9. Opis do informatora:
10. Opis dla organizatora:
11. Potrzebny sprzęt:
12. Uwagi:
Zgłoszenia będą przyjmowane do 04-08-2019 do godziny 23:59.

Przykładowe zgłoszenie punktu programu