Wolontariusze

Chcesz pomóc przy tworzeniu Asuconu? Zgłoś się już teraz!

 1. Wolontariuszem może być każda osoba, która w dniu rozpoczęcia imprezy Asucon 2019 będzie miała ukończone 16 lat.
 2. Każdy wolontariusz ma obowiązek akredytacji poprzez formularz na stronie
 3. Wolontariusze poniżej 18 roku życia muszą posiadać ze sobą podpisaną zgodę rodziców na udział w festiwalu Asucon XX-lecie.
 4. Zgłoszenia na wolontariuszy, można wysyłać poprzez formularz
 5. Organizator ds. wolontariuszy zobowiązuje się do rozpatrzenia wszystkich zgłoszeń oraz udzielenia odpowiedzi w ciągu 7 dni od daty zakończenia ich zbierania. Czas trwania zgłoszeń zostanie podany w oficjalnych kanałach.
 6. Organizatorzy zapewniają wolontariuszom:
  • Nocleg w osobnej sali
  • Przekąski w trakcie trwania konwentu.
  • Dyżury dostosowane do możliwości wolontariuszy
  • Zwrot kosztów wejściówki
 7. Od wolontariuszy oczekuje się:
  • Kultury osobistej
  • Pracowitości
  • Komunikatywności
  • Sumienności
 8. Wolontariuszy prowadzących atrakcje obowiązuje ograniczenie ich długości do ok. 2 godzin oraz zgłoszenie tego faktu Organizatorowi ds. Wolontariuszy przed rozpoczęciem konwentu.
 9. Wolontariusze podlegają również Regulaminowi Ogólnemu. Wolontariusze łamiący postanowienia ww. regulaminów mogą zostać pozbawienie funkcji, usunięci z terenu konwentu bez prawa do zwrotu pieniędzy za wejściówkę.
 10. Konflikty i spory pomiędzy wolontariuszami jak również wątpliwości w sprawie niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator ds. Wolontariuszy lub osoba przez niego wyznaczona.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo niewydania zwrotu za wejściówkę, jeżeli ktoś nie wypełniał swoich obowiązków lub wykazywał lekceważące stosunek do powierzonych mu prac. O zwrocie za wejściówkę decyduje Organizator ds. Wolontariuszy.

Zgłoszenia są przyjmowane do 7 sierpnia 2019