Helperzy

Nabory na Pomocników Chan zostały zamknięte.

1. Wolontariuszem (zwanym dalej Pomocnikiem Chan) może być każda osoba, która w dniu rozpoczęcia imprezy Asucon będzie miała ukończone 16 lat.
2. Każdy Pomocnik Chan ma obowiązek zaakredytowania się przez formularz dostępny na stronie www.asucon.pl w zakładce „akredytacja”.
3. Zgłoszenia na wolontariuszy, można wysyłać poprzez stronę www.asucon.pl lub na maila asucon.helperdesk@gmail.com.
4. Organizator ds. wolontariuszy zobowiązuje się do rozpatrzenia wszystkich zgłoszeń oraz udzielenia odpowiedzi w ciągu 7 dni od daty zakończenia ich zbierania. Czas trwania zgłoszeń zostanie podany w oficjalnych kanałach.
5. Organizatorzy zapewniają:
-Nocleg w osobnej sali
-Przekąski w trakcie trwania konwentu
-Dyżury dostosowane do możliwości Pomocników Chan
-Zwrot kosztów wejściówki
6. Od Pomocników Chan oczekuje się:
-Kultury osobistej
-Pracowitości
-Komunikatywności
-Sumienności
7. Pomocników Chan prowadzących atrakcje obowiązuje ograniczenie ich długości do ok. 2 godzin oraz zgłoszenie tego faktu Organizatorowi ds. Pomocników Chan przed rozpoczęciem konwentu.
8. Pomocnicy Chan podlegają również Regulaminowi Ogólnemu. Pomocnicy Chan łamiący postanowienia ww. regulaminów mogą zostać pozbawienie funkcji, usunięci z terenu konwentu bez prawa do zwrotu pieniędzy za wejściówkę.
9. Konflikty i spory pomiędzy wolontariuszami jak również wątpliwości w sprawie niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator ds. Pomocników Chan lub osoba przez niego wyznaczona, od jej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego organizatora, a jego decyzja jest ostateczna.
10. Organizator zastrzega sobie prawo nie wydania zwrotu za wejściówkę, jeżeli ktoś nie wypełniał swoich obowiązków lub wykazywał lekceważące stosunek do powierzonych mu prac. O zwrocie za wejściówkę decyduje koordynator Pomocników Chan.