Zgłoszenie Atrakcji

Zapraszamy do zgłaszania swoich atrakcji!

Informacje na temat gratyfikacji dla prowadzących znajdują się w punkcie 5 ogólnego regulaminu konwentu.
Propozycje atrakcji należy zgłaszać mailowo według poniższego wzoru na asucon.atrakcje@gmail.com lub bezpośrednio poprzez dostępny formularz.

 

Asucon 2017

Wzór zgłoszenia punktu programu

Prowadzący: Imię, Nazwisko, Ramiel ID (w razie potrzeby, kolejnych prowadzących rozdzielamy średnikiem)

Typ Atrakcji: Panel/Prelekcja/Warsztaty/Konkurs/Event/itp.

Krótki Opis Atrakcji: Zwięźle przedstawiamy na czym będzie polegać nasz punkt programu. (W takiej formie znajdzie się w informatorze).

Dłuższy Opis Atrakcji: Dłuższy opis atrakcji, ewentualny regulamin jeśli dotyczy samej atrakcji. (Może być wykorzystany na stronie internetowej).

Opis na potrzeby organizacji: Wszystko o czym powinien wiedzieć organizator, a niekoniecznie uczestnik. Scenariusz LARP jeśli prowadzimy taką atrakcję, lista pytań na konkurs wiedzy, preferowana wielkość sali, ograniczenia wiekowe dla punktu programu i wszystko co powinni wiedzieć organizatorzy.

Potrzebne materiały/koszta: Tu wpisujemy czego potrzebujemy Laptop/Głośniki/Rzutnik. Jeśli są to warsztaty podajemy tu przybliżony koszt materiałów. W PRZYPADKU KONKURSU WPISUJEMY ILE MA BYĆ NAGRADZANYCH MIEJSC.

Sugerowane Godziny/Dzień Poprowadzenia Atrakcji: Punkty programu będą się odbywać od 10:00 w Sobotę do 16:00 w niedzielę. Wpisanie godziny atrakcji nie jest równoznaczne z jej otrzymaniem. Są to jedynie wskazówki dla osoby układającej plan.

Doświadczenie: Prowadziłeś już punkty programu na innych konwentach? Masz własny kanał YouTube/prowadzisz bloga? Pochwal się i tym samym zwiększ swoje szanse na wybranie atrakcji.