Helperzy

Zostań Pomocnikiem Chan

1. Wolontariuszem (zwanym w ankiecie Pomocnikiem Chan) może być każda osoba, która w dniu rozpoczęcia imprezy Asucon będzie miała ukończone 16 lat.
2. Każdy wolontariusz ma obowiązek akredytacji poprzez system Ramiel.
3. Wolontariusze poniżej 18 roku życia muszą posiadać ze sobą podpisaną zgodę rodziców na udział w festiwalu Asucon.
4. Zgłoszenia na wolontariuszy, można wysyłać poprzez formularz dostępny na stronie lub bezpośrednio na maila asucon.helperdesk@gmail.com.
5. Organizator ds. wolontariuszy zobowiązuje się do rozpatrzenia wszystkich zgłoszeń oraz udzielenia odpowiedzi w ciągu 7 dni od daty zakończenia ich zbierania. Czas trwania zgłoszeń zostanie podany w oficjalnych kanałach.
6. Organizatorzy zapewniają wolontariuszom:
– Nocleg w osobnej sali.
– Przekąski w trakcie trwania konwentu.
– Dyżury dostosowane do możliwości wolontariuszy
– Zwrot kosztów wejściówki
7. Od wolontariuszy oczekuje się:
– Kultury osobistej
– Pracowitości
– Komunikatywności
– Sumienności
8. Wolontariuszy prowadzących atrakcje obowiązuje ograniczenie ich długości do ok. 2 godzin oraz zgłoszenie tego faktu Organizatorowi ds. Wolontariuszy przed rozpoczęciem konwentu.
9. Wolontariusze podlegają również Regulaminowi Ogólnemu. Wolontariusze łamiący postanowienia ww. regulaminów mogą zostać pozbawienie funkcji, usunięci z terenu konwentu bez prawa do zwrotu pieniędzy za wejściówkę.
10. Konflikty i spory pomiędzy wolontariuszami jak również wątpliwości w sprawie niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator ds. Wolontariuszy lub osoba przez niego wyznaczona.
11. Organizator zastrzega sobie prawo nie wydania zwrotu za wejściówkę, jeżeli ktoś nie wypełniał swoich obowiązków lub wykazywał lekceważące stosunek do powierzonych mu prac. O zwrocie za wejściówkę decyduje Organizator ds. Wolontariuszy.

REKRUTACJA NA HELPERÓW ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


Przyjmujemy zgłoszenia na wolontariuszy od 16 roku życia. W przypadku braku pełnoletności wymagana jest zgoda rodzica.

Kiedy możesz zacząć:
Piątek 15:00Piątek 18:00Sobota 8:00

Do kiedy możesz zostać:
Niedziela 16:00Niedziela 20:00Niedziela 22:00

Rozmiar koszulki:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych w celu przyjęcia na stanowisko obsługi wolontariusza na konwencie Asucon 2017.