Helperzy

Zostań Pomocnikiem Chan

1. Wolontariuszem (zwanym dalej Pomocnikiem Chan) może być każda osoba, która w dniu rozpoczęcia imprezy Asucon będzie miała ukończone 16 lat.
2. Każdy Pomocnik Chan ma obowiązek zaakredytowania się przez formularz dostępny na stronie www.asucon.pl w zakładce „akredytacja”.
3. Zgłoszenia na wolontariuszy, można wysyłać poprzez stronę www.asucon.pl lub na maila asucon.helperdesk@gmail.com.
4. Organizator ds. wolontariuszy zobowiązuje się do rozpatrzenia wszystkich zgłoszeń oraz udzielenia odpowiedzi w ciągu 7 dni od daty zakończenia ich zbierania. Czas trwania zgłoszeń zostanie podany w oficjalnych kanałach.
5. Organizatorzy zapewniają:
-Nocleg w osobnej sali
-Przekąski w trakcie trwania konwentu
-Dyżury dostosowane do możliwości Pomocników Chan
-Zwrot kosztów wejściówki
6. Od Pomocników Chan oczekuje się:
-Kultury osobistej
-Pracowitości
-Komunikatywności
-Sumienności
7. Pomocników Chan prowadzących atrakcje obowiązuje ograniczenie ich długości do ok. 2 godzin oraz zgłoszenie tego faktu Organizatorowi ds. Pomocników Chan przed rozpoczęciem konwentu.
8. Pomocnicy Chan podlegają również Regulaminowi Ogólnemu. Pomocnicy Chan łamiący postanowienia ww. regulaminów mogą zostać pozbawienie funkcji, usunięci z terenu konwentu bez prawa do zwrotu pieniędzy za wejściówkę.
9. Konflikty i spory pomiędzy wolontariuszami jak również wątpliwości w sprawie niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator ds. Pomocników Chan lub osoba przez niego wyznaczona, od jej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego organizatora, a jego decyzja jest ostateczna.
10. Organizator zastrzega sobie prawo nie wydania zwrotu za wejściówkę, jeżeli ktoś nie wypełniał swoich obowiązków lub wykazywał lekceważące stosunek do powierzonych mu prac. O zwrocie za wejściówkę decyduje koordynator Pomocników Chan.

Przyjmujemy zgłoszenia na wolontariuszy od 16 roku życia. W przypadku braku pełnoletności wymagana jest zgoda rodzica.

Kiedy możesz zacząć:
Piątek 16:00Piątek 18:00Sobota 8:00

Do kiedy możesz zostać:
Niedziela 16:00Niedziela 20:00

Rozmiar koszulki:

Administratorem danych osobowych jest Śląski Klub Fantastyki, z siedzibą w Katowicach przy ulicy A. Górnika 5, numer KRS 37374. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do ewidencji osób przebywających na terenie Konwentu. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konwencie.

Po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz automatycznego maila na podany przez Ciebie adres.
Jeżeli takiego nie znajdziesz:
1. Sprawdź SPAM i KOSZ
2. Napisz na asucon.akredytacja@gmail.com i postaramy się Ci pomóc.