Chorzów

9 – 10 września 2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego ul. Farna 7, 41-506 Chorzów